Rodinná karta - registračný formulár


Po vyplnení registračného formulára Vám
bude Vaša Rodinná karta doručená poštou


 

 


Dátum narodenia:
Kalendár

Zadajte prosím do textového poľa štvrtú číslicu.
 

Zároveň týmto udeľujem súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov poskytnutých v zmysle pravidiel vernostného programu spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, ako aj údajov o nákupoch tovaru a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu) počas trvania členstva vo vernostnom programe spracovával na účely marketingu vernostného programu (najmä distribúcie listu, elektronického listu a/alebo SMS správy obsahujúcej informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany FAST PLUS alebo jej obchodných partnerov), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu. Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pravidlá vernostného programu nájdete tu.